Politie Gelderland Midden heeft deel genomen aan de Signalerings en Verdiepingstrainingen.  Daarnaast heeft Vocas diverse teams mogen trainen in de aanpak en begeleiding van “overlastgevende jeugdgroepen en diversiteit”.

Fontys Hogescholen heeft een groep vertrouwen personen laten kennis maken met het thema EGG zodat zij deze problematiek beter kunnen signaleren, daarnaast zijn er een aantal mensen verder getraind om na het signaleren van EGG de begeleiding verder vorm te kunnen geven.

Voor Hogeschool Utrecht verzorgen we voor de Minor Huiselijk geweld een Hoorcollege en werken aan meer……..

Heeft kennis gemaakt met ons aanbod op het vlak van motiverende gespreksvoering. Wij verzorgden, maar verzorgen nog steeds op dit ROC trajecten rondom Motivational Interviewing

Vocas verzorgde op diverse locaties van de kinderbescherming workshops en trainingen, tevens verzorgden we casusondersteuning en “coaching on the job”.

Meerdere teams van BJZ Limburg volgden onze signaleringstraining.

Binnen BJZ Gelderland werden diverse teams getraind op het vlak van signaleren, taxeren en begeleiden van EGG. BJZ Gelderland heeft daarnaast diverse malen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot “coaching on the job” en casusondersteuning.

Bureau Jeugdzorg Utrecht is een van de eerste BJZ's die de aanpak van EGG breed wil implementeren, zowel qua deskundigheid op de werkvloer als mede verankert in hun beleidslijnen. Vocas trainde een aantal mensen m.b.t. het signaleren en de aanpak. BJZ Utrechtheeft daarnaast diverse malen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot “coaching on the job” en casusondersteuning.

Op dit moment worden er plannen ontwikkeld om de ondersteunde functie toe te rusten met voldoende deskundigheid rondom EGG zodat men de medewerkers hierin kan ondersteunen.

In de Twentse aanpak, een samenwerkingsverband tussen de gemeentes Almelo, Hengelo en Enschede ontwikkelde Vocas een scholingsplan om 200 professionals te trainen in de aanpak van eergerelateerd geweld en mocht dit scholingsplan uitvoeren. Het ondersteunen van het expertteam in hun processtappen en taakafbakening was onderdeel van deze opdracht.

Het projectbureau Prok voerde in opdracht van de GGD Noord Holland diverse werkzaamheden uit: Vocas heeft in opdracht van hen meegewerkt aan de ontwikkeling en uitvoering van een voorlichtingstraject op het ROC in Den Helder rondom het thema Huiselijk Geweld. En kreeg de opdracht om een aantal stroomschema’s te ontwikkelen voor de aanpak van EGG.

Vocas Trainingen onderscheidt zich door uitsluitend te werken met trainers die zelf een ruime ervaring hebben opgedaan als professional binnen de hulpverlening. Zij weten wat er speelt aan actuele ontwikkelingen in het werkveld. Zij zijn op de hoogte van de mogelijkheden binnen de hulpverlening maar kennen ook de obstakels waar je als professional soms mee worstelt. Vocas heeft als specialisatie eergerelateerd geweld en motiveringstechnieken.

Vocas Trainingen                  
Reurikwei 39
6843 XT Arnhem
T 06 137 152 89
E info@vocastrainingen.nl

Meer weten?

Neem contact met ons op

Vocas Trainingen op LinkedIn Vocas Trainingen Facebook pagina Vocas Trainingen op Twitter

K.v.K  :09183675

BTWnr:NL168143227B01