Vanaf 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens actief. Ook Vocas Trainingen verwerkt persoonsgegevens. Hieronder kunt u lezen welke gegevens wij verwerken, met welke bedoeling en hoe wij met beveiliging etc omgaan.

In het kader van de wet EU-Algemene Verordering Gegevensbescherming heeft Vocas Trainingen beschreven hoe zij met deze wet omgaat. 

Vocas Trainingen is verwerkingsverantwoordelijke. Vocas Trainingen verwerkt zo minmogelijk persoonsgegevens. De persoonsgegevens welke door Vocas Trainingen verwerkt worden zijn noodzakelijk voor het verzorgen van haar trainingen en de daarbij behorende administratieve verwerking. (Persoons)gegevens welke door opdrachtgever zijn aangeleverd, zullen niet aan derden worden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of overeenkomst. 

Welke gegevens slaat Vocas trainingen op? 

* Voor en Achternaam 

* Bedrijfsnaam en adres 

* Telefoonnummer 

* E-mail adres 

* IP-adres 

* Gegevens over uw activiteiten op onze website 

* Internetbrowser en apparaat type 

Vocas Trainingen gebruikt deze gegevens om u te kunnen bellen, mailen, te informeren, voor het maken van een offerte, opdrachtbevestiging en factuur en bij bestellingen voor een verzendlabel. 

Onze website is ingericht op de bezoeker primair van gegevens te voorzien. Wij verzamelen zo min mogelijk gegevens. Vocas Trainingen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Verwerking persoonsgegevens zal uitsluitend plaats vinden in het kader van de uitvoering van de levering van producten en diensten. Vocas Trainingen zal zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. 

De verplichtingen van de Verwerker, Vocas Trainingen, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord. 

Vocas Trainingen zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). 

Vocas Trainingen heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen: – Logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden en 2 factor authenticatie. – Encryptie (versleuteling) van wachtwoorden; – Beperkte fysieke toegang tot de servers waar de persoonsgegevens zijn opgeslagen; 

– Secured communicatie met server (HTTPS/SSL). 

Vocas Trainingen staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Vocas Trainingen zich inspannen dat de beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is. 

Op alle persoonsgegevens die Vocas Trainingen ontvangt en/of zelf verzamelt rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Vocas Trainingen zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te vertrekken.

Vocas Trainingen onderscheidt zich door uitsluitend te werken met trainers die zelf een ruime ervaring hebben opgedaan als professional binnen de hulpverlening. Zij weten wat er speelt aan actuele ontwikkelingen in het werkveld. Zij zijn op de hoogte van de mogelijkheden binnen de hulpverlening maar kennen ook de obstakels waar je als professional soms mee worstelt. Vocas heeft als specialisatie eergerelateerd geweld en motiveringstechnieken.

Vocas Trainingen                  
Reurikwei 39
6843 XT Arnhem
T 06 137 152 89
E info@vocastrainingen.nl

Meer weten?

Neem contact met ons op

Vocas Trainingen op LinkedIn Vocas Trainingen Facebook pagina Vocas Trainingen op Twitter

K.v.K  :09183675

BTWnr:NL168143227B01