Klachtenregeling VOCAS TRAININGEN inzake projecten, trainingen en cursussen

VOCAS TRAININGEN hecht grote waarde aan een optimale samenwerkingrelatie met haar opdrachtgevers. Wat wij beloven komen wij na, wat wordt afgesproken leveren wij.

De opdrachten die VOCAS TRAININGEN aanneemt worden door W.G.J van der Zand vooraf beoordeeld op haalbaarheid (in tijd en geld) en voor de uitvoering op professionele mogelijkheden en persoonlijk enthousiasme van de opdrachtnemer.

Wanneer is te voorzien dat de uitvoering van een opdracht om de een of andere reden gaat afwijken van de overeenkomst wordt dit door W.G.J van der Zand direct met de opdrachtgever besproken en wordt getracht samen tot een oplossing te komen.

Mocht u desondanks een klacht willen indienen over de dienstverlening van VOCAS TRAININGEN dan hanteren wij onze klachtenprocedure: Alle details inzake deze klachtenprocedure vind u hier.

Vocas Trainingen
Reurikwei 39
6843 XT Arnhem
T 06 137 152 89
E info@vocastrainingen.nl

Meer weten? Neem contact met ons op