Een verdiepingsmodule op het dagdeel rondom interculturele communicatie “Snappen wij elkaar”?

In deze training gaat een team met elkaar aan de slag om de opgedane kennis rondom interculturele communicatie verder uit te diepen en gaat verder aan de slag met cliëntsituaties.

Middels het model TOPOI wordt het team dit dagdeel getraind in het effectief bespreken van casussen waarin interculturele mogelijk een aspect vormen die de voortgang van de casus belemmerd of laat stagneren.

We gaan met behulp van dit theoretische model TOPOI gericht op zoek naar de mogelijke barrières en sporen deze op. Vervolgens worden er vervolginterventies uitgezet die de hulpverlening weer op een positieve manier op gang kunnen brengen. Het TOPOI model biedt veel ruimte om te gaan experimenteren met de basishouding van de hulpverlener op het vlak van interculturele communicatie. Na dit dagdeel kan een team middels dit model zelfstandig in werkbegeleiding en intervisie casuïstiek bespreken.

Vocas Trainingen
Reurikwei 39
6843 XT Arnhem
T 06 137 152 89
E info@vocastrainingen.nl

Meer weten? Neem contact met ons op

Vocas Trainingen op LinkedIn Vocas Trainingen Facebook pagina Vocas Trainingen op Twitter