Een training in het vroegtijdig signaleren van eergerelateerd geweld.Voor veel professionals is dit een verborgen gebied en wordt al snel gedacht dat dat binnen hun werksoort geen actueel onderwerp is. Maar ook met regelmaat verschijnen er artikelen in de media waarin aangetoond wordt dat er vanuit de hulpverlening te weinig kennis is over deze materie. Met als gevolg dat er geen passende zorg wordt geboden met soms fatale gevolgen. In deze training vindt een kennismaking plaats met diverse aspecten van deze materie.

Wat is het, waar speelt het, wat doe ik wel en wat juist niet. De professional leert waarop deze alert moet zijn om de signalen goed te herkennen en verder uit te vragen, er worden werkbare handreikingen gedaan hoe deze casussen te begeleiden. Na deze training is eergerelateerd geweld voor de professional niet langer een “grijs” gebied, maar iets waar middels goede gesprekstechnische vaardigheden in combinatie van de juiste theoretische kennis de cliënt passend zorg

Klik hier om je in te schrijven!

Wat een Eer?! Complete scholing en nazorgtraject voor het opleiden van kennisdeskundige binnen een organisatie

De complete training die Vocas daarin verzorgt bestaat uit 3 dagen training optioneel casuïtiek en intervisie bijeenkomsten

Vocas Trainingen
Reurikwei 39
6843 XT Arnhem
T 06 137 152 89
E info@vocastrainingen.nl

Meer weten? Neem contact met ons op

Vocas Trainingen op LinkedIn Vocas Trainingen Facebook pagina Vocas Trainingen op Twitter